Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiếp tục chương trình khảo sát, sáng ngày 20/5, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Ân Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham gia Đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh với Đoàn khảo sát

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh; đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN. Theo đó, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với xây dựng mô hình nông - lâm nghiệp; các hộ dân tham gia trồng, bảo vệ rừng được các đơn vị chủ rừng thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ gạo, vốn vay, khuyến nông theo quy định, qua đó góp phần nâng cao mức sống của người dân miền núi, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống…

Các chính sách hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo thuộc xã khu vực II, khu vực III tham gia trồng rừng sản xuất và phát triển lâm nghiệp được triển khai tại 05 huyện với 49 xã, với tổng số gạo đã cấp là trên 1,1 triệu kg gạo (mức trợ cấp: 15kg gạo/khẩu/tháng); hỗ trợ diện tích khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng là trên 183 nghìn lượt ha (mức hỗ trợ 400 triệu đồng/ha/năm); xây dựng 20 mô hình tại vùng đặc biệt khó khăn và miền núi, các mô hình này tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 100%; hỗ trợ trực tiếp cho 446 hộ dân di dời khỏi vùng thiên tai, trong đó có 418 hộ thuộc vùng DTTS&MN. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo đúng quy định về định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, địa phương. Theo đó, năm 2021 toàn tỉnh có 3/9 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới (TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, TX. Phổ Yên); có 41/60 xã An toàn khu; 1/15 xã đặc biệt khó khăn, 73/100 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn NTM…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách dân tộc còn có một số bất cập như: Nguồn lực đầu tư ngân sách nhà nước cho các chương trình, chính sách so với nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương còn thấp, chưa xứng tầm với mục tiêu đề ra nên hiệu quả thực hiện chương trình tại vùng dân tộc thiểu số chưa cao; mức hỗ trợ di chuyển nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo chưa phù hợp với đời sống của người dân có thu nhập thấp…

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào những hạn chế, khó khăn, đồng thời kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu ý kiến, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn