Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn, giải thích để công dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật

29-12-2021 20:19

Chiều ngày 29/12, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân Bùi Huy Toàn, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa và công dân Trịnh Thanh Quân, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa khiếu nại một phần Kết luận số 5860/KL-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân

Đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân chủ trì buổi tiếp. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo đó, ông Bùi Huy Toàn và ông Trịnh Thanh Quân, công tác tại Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa khiếu nại 02 nội dung Kết luận số 5860/KL-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh, cụ thể là: Nội dung liên quan đến việc thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền lương (03 ngày trong tháng 02, tiền lương tháng 03, tháng 04 năm 2020) đã chi trả cho nhân viên bảo vệ  là ông Ma Tiến Thời; việc liên quan đến trực tết Nguyên đán trong đêm Giao thừa năm 2020 tại đơn vị.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe trình bày đơn khiếu nại của 2 công dân, đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự có ý kiến trao đổi về các quy định của pháp luật, công dân Bùi Huy Toàn và công dân Trịnh Thanh Quân đề nghị được rút đơn khiếu nại Kết luận số 5860/KL-UBND ngày 24 tháng 12/2021 của UBND tỉnh.

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn