Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn quý I năm 2022

20-04-2022 19:38

Chiều ngày 20/4, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn quý I năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành và địa phương.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá nghiêm túc, đầy đủ, khách quan kết quả thực hiện công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn trong thời gian qua; xác định rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện tại các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những biện pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn trong thời gian tới.

Báo cáo công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn quý I năm 2022 cho thấy: Các cấp, ngành của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh không có nội dung nổi cộm, không phát sinh “điểm nóng”, số lượng đoàn đông người giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng đơn gửi đến UBND tỉnh là 358 đơn (tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó đã giải quyết 349 đơn, đạt tỷ lệ 97,49%. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tham mưu phục vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân đảm bảo nghiêm túc, chất lượng... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hiện tượng cùng một nội dung công dân gửi đơn đi nhiều nơi không thuộc thẩm quyền giải quyết; một số công dân gửi đơn vượt cấp lên Trung ương; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc chưa kịp thời...

Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn 9 tháng cuối năm 2022,các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì thực hiện quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định; tăng cường giải thích, thuyết phục trong quá trình tiếp và hướng dẫn công dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thường xuyên rà soát, tham mưu giải quyết đơn theo thẩm quyền; nắm chắc và dự báo tình hình những vụ việc phức tạp, đông người để chủ động đối thoại và giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”...

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn