Truy cập nội dung luôn

T.P Thái Nguyên: Gần 90% đơn thư khiếu nại được giải quyết xong

16-04-2022 13:22

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, T.P Thái Nguyên đã đặc biệt chú trọng đến nội dung này. Ngoài thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 6 hằng tuần và tiếp công dân đột xuất, lãnh đạo T.P Thái Nguyên còn tiếp nhận các ý kiến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh qua điện thoại, tin nhắn…

Công tác tiếp công dân được T.P Thái Nguyên chú trọng. Ảnh: T.L

Theo đó, trong quý I/2022, T.P Thái Nguyên đã tiếp 79 lượt công dân, trong đó, tiếp thường xuyên 71 lượt công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo thành phố là 8 lượt. Phần lớn các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và môi trường… Qua đó, thành phố đã kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường giải quyết ngay tại cơ sở, tránh tình trạng gửi đơn thư vượt cấp.

Tổng số đơn thư được giải quyết trong 3 tháng đầu năm của thành phố là 232 đơn. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 170 đơn, gồm 98 đơn thuộc thẩm quyền, còn lại 72 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Kết quả, đã giải quyết xong 88/98 đơn, đạt 89,8%; đơn đang kiểm tra, xác minh 10/98 đơn, chiếm 10,2%...

Kim Oanh
baothainguyen.vn