Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân và xử lý đơn

20-01-2022 17:41

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp công dân và xử lý đơn - Đây là ý kiến chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức chiều nay (20/1).

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, mặc dù điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với các cơ quan tham gia tiếp công dân đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tổng cộng có 2.247 lượt công dân được tiếp tại Trụ sở tiếp công công dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất 11 vụ việc, tổng số 20 người; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ công tác giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân 12 vụ việc, tổng số 20 người; phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân 01 vụ việc, tổng số 2 người…

Cùng với đó, Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên phối hợp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết đơn; trao đổi và đề nghị các cơ quan phối hợp đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết những vụ việc chậm hoặc chưa được xem xét giải quyết. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra thực tế tại các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương; cử cán bộ tham gia các tổ công tác, nhóm chuyên viên giúp việc các tổ công tác, đoàn giám sát liên quan đến việc xây dựng chương trình, đề án của tỉnh, tiếp công dân và giải quyết đơn; tổng hợp báo cáo giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân nguyện Quốc hội theo quy định....Đặc biệt, thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai giải pháp tiếp công dân trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và đảm bảo phòng dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận nhiều nội dung, trong đó tập trung phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác tiếp dân, xử lý đơn năm 2021. Đồng thời, yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn; duy trì tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động, thường xuyên rà soát, tham mưu giải quyết đơn theo thẩm quyền; nắm chắc và dự báo tình hình những vụ việc phức tạp, đông người để chủ động đối thoại và giải quyết ngay từ cơ sở không để phát sinh “điểm nóng”. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị phương án đối với những tình huống phức tạp, công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, tập trung tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước; đồng thời, có biện pháp ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn