Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình thình thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020

Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5857/UBND-KGVX về việc báo cáo tình thình thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020
 Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 
Thanh Tâm (Biên tập)
thainguyen.gov.vn