Truy cập nội dung luôn

TP. Phổ Yên: Kiểm tra, xử lý 147 vụ gian lận thương mại và hàng giả

Hiện nay, Phổ Yên có 2.386 cơ sở kinh doanh; 12 chợ truyền thống. Để tăng cường công tác ATTP trên địa bàn, hằng năm, thành phố đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo ATTP các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo ngành nghề, lĩnh vực.

Đoàn liên ngành của tỉnh phát hiện và thu giữ 103 gói chân gà ăn liền không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng tự chọn ở phường Đồng Tiến (TP. Phổ Yên) vào tháng 1-2022. Ảnh: T.L

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, TP. Phổ Yên thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra và xử lý 147 vụ gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền bán hàng, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước gần 330 triệu đồng; xử lý 6 vụ về vi phạm ATTP với số tiền phạt trên 9,7 triệu đồng. Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát, thành phố cũng xây dựng nhiều mô hình trồng, sản xuất, chế biến chè, rau, hoa quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại các địa phương: Phúc Thuận, Đông Cao và Minh Đức (quy mô trên 680ha)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP như: Lực lượng tham gia công tác ATTP còn mỏng trong khi địa bàn quản lý rộng, số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh lớn, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, kiểm soát; ý thức chấp hành vệ sinh ATTP của một bộ phận người sản xuất - kinh doanh và tinh thần phối hợp của một số cơ quan, địa phương còn chưa cao...


baothainguyen.org.vn