Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên thuộc nhóm trung bình cao về Chỉ số PAPI

Theo công bố mới đây của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, Thái Nguyên đạt 43.37 điểm, thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.
Công an huyện Võ Nhai trao căn cước công dân đến tận tay người dân.
 

Đây là kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần cấu thành Chỉ số PAPI. 8 chỉ số lĩnh vực nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường và Quản trị điện tử.

Trong đó, Thái Nguyên có 2 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất, là: Cung ứng dịch vụ công (đạt 8.03 điểm) và Quản trị điện tử (3.13 điểm). Chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thuộc nhóm trung bình thấp (với 6.88 điểm) và Quản trị môi trường thuộc nhóm thấp nhất (với 3.24 điểm). Các chỉ số còn lại đều thuộc nhóm trung bình cao. Theo đánh giá, xếp hạng, Thái Nguyên thuộc nhóm thứ 2 - nhóm trung bình cao của cả nước.

Theo công bố này, tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu bảng xếp hạng với 48,059 điểm; xếp thứ hai là tỉnh Bình Dương với 47,178 điểm; vị trí thứ ba thuộc về tỉnh Thanh Hoá với 47,102 điểm.

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Đây là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Chỉ số PAPI bổ sung thông tin, dữ liệu cho những công cụ "tự đánh giá" hiện có của các cấp/ngành/địa phương bằng việc áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân là trung tâm.


baothainguyen.vn