Truy cập nội dung luôn

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2021 của Thái Nguyên đạt trên 14 nghìn tỷ đồng

Sáng ngày 11/1, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà ngành Nông nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời yêu cầu: Trong năm 2022, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 21/10/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai các đề án về lĩnh vực nông nghiệp đã được thông qua; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tình hình dịch bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của ngành. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt phương án sản xuất, huy động lồng ghép các nguồn lực phục vụ sản xuất; tập trung phát triển sản xuất theo hướng giá trị hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất của ngành; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quá trình sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, thúc đẩy phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh…

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt trên 110 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 460 nghìn tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 156.700 tấn, tăng 6,12% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản đạt 16,2 nghìn tấn các loại, tăng 8,63% so với cùng kỳ. Cùng với đó, diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh đạt gần 4.500 ha, trồng cây xanh phân tán với trên 870 nghìn cây; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Trong năm 2021, có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 09 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 112,5% kế hoạch.

Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở NN& PTNT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021

Năm 2022, ngành Nông nghiệp toàn tỉnh phấn đấu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt bình quân đạt 120 triệu đồng; trồng rừng tập trung đạt 3.700 ha; nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,5%; 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 06 xã trở lên hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên đã khen thưởng cho 22 tập thể, 119 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn