Truy cập nội dung luôn

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Chiều ngày 13/1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nội dung, thời gian, trình tự và phương pháp làm việc của Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đối với kiểm điểm tập thể, trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng; từng đồng chí tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên năm 2021. Trong đó, tập trung đánh giá sâu về những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; phương hướng, biện pháp, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Đối với việc kiểm điểm cá nhân, cần nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; tự soi, tự sửa, xác định rõ trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách và đề ra những phương hướng, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số vấn đề: Trong quá trình đánh giá, nhận xét cần tránh biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều, bằng sản phẩm, số liệu cụ thể để chứng minh. Kết quả kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm của cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên năm 2021. Sau khi thực hiện kiểm điểm tập thể, Hội nghị sẽ tập trung thời gian kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, thực hiện đánh giá, bỏ phiếu xếp loại theo quy định. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 13 đến ngày 15/1).

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn