Truy cập nội dung luôn

Thông tin dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 13/4/2022

Xem chi tiết báo cáo số 1404 /BC-SYT ngày 13/4/2022 tại đây./.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn