Truy cập nội dung luôn

Thông tin dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 14/4/2022

 

Xem chi tiết báo cáo số 1420/BC-SYT ngày 14/4/2022 tại đây./.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn