Truy cập nội dung luôn

Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn