Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Ngày 22/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 257/BC-UBND về tình hình tài chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2020.