Truy cập nội dung luôn

Tờ trình về việc quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn