Truy cập nội dung luôn

Tập huấn rà soát hộ nghèo phát sinh mới năm 2022

Ngày 18-5, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH; tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025.

 

 

Hội nghị được kết nối với điểm cầu tại 9 huyện, thành phố và 178 điểm cầu xã, phường, thị trấn của tỉnh với hơn 1.300 đại biểu tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 3 cấp.

Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng tìm hiểu, xác định thông tin chung về hộ gia đình; thông tin hộ gia đình về các chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản; bảng quy ước điểm; bảng chấm điểm cho từng khu vực; bảng điểm chỉ tiêu dinh dưỡng; phân nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo dân tộc và theo các nguyên nhân nghèo...


baothainguyen.vn