Truy cập nội dung luôn

Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 19/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 914/SLĐTBXH-BTXH-TE&BĐG về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chi tiết mời xem tại đây

thainguyen.gov.vn