Truy cập nội dung luôn

TP. Sông Công: Trên 87 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

Giai đoạn 2022 - 2025, TP. Sông Công phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 2,5% xuống còn 1,1% (tương ứng giảm khoảng 250 hộ nghèo). Cùng với đó, thành phố đề ra mục tiêu 100% hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở và tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý theo nhu cầu; trên 55% hộ nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông và hơn 75% hộ nghèo có phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin…

Mô hình chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại đang được TP. Sông Công đẩy mạnh, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, thành phố tập trung triển khai các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với kinh phí dự kiến trên 87 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 82 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 1,8 tỷ đồng, số còn lại là vốn lồng ghép.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân nghèo, TP. Sông Công tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện hộ nghèo; gắn chương trình giảm nghèo với triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ người nghèo về kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất hợp lý, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập bền vững…


baothainguyen.vn