Truy cập nội dung luôn

Trên 5,4 nghìn người nhận trợ cấp xã hội thường xuyên tại TP. Phổ Yên

Hiện nay, TP. Phổ Yên có 5.401 người được nhận trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó có 2.771 người khuyết tật, 2.342 người cao tuổi, 235 người đơn thân nuôi con nhỏ, hộ nghèo; 52 trẻ em, trẻ vị thành niên bị mất nguồn nuôi dưỡng, nhiễm HIV/AIDS.

 

Trong những năm qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã được nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở để bảo đảm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác trợ giúp xã hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP. Phổ Yên và sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các chế độ chính sách được thực hiện theo quy định, các đối tượng được hỗ trợ đúng, đủ, kịp thời. Từ năm 2020 đến nay, thành phố thực hiện chi trả trên 66 tỷ đồng tiền trợ cấp xã hội hằng tháng cho 15,8 nghìn lượt người (từ nguồn ngân sách địa phương); 4 tỷ đồng tiền nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng cho 1.436 lượt người; trên 368 triệu đồng trợ giúp xã hội khẩn cấp cho các đối tượng (hỗ trợ lương thực, thực phẩm; chi phí mai táng, làm nhà, sửa chữa nhà ở...). Ngoài việc được hưởng các chính sách do Nhà nước quy định, các đối tượng bảo trợ còn được ưu tiên trong việc thực hiện cá chính sách khác như: Đào tạo nghề, việc làm, vay vốn phát triển sản xuất…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo trợ xã hội, thời gian tới, TP. Phổ Yên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội tới đông đảo quần chúng Nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội...

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn