Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết Kế hoạch số 39/KH-UBND tại đây./.

 

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn