Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 25/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo Kết luận số 66/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chi tiết xem file đính kèm./.


thainguyen.gov.vn