Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính về An toàn thực phẩm

04-11-2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, theo các mức phí về an toàn thực phẩm các doanh nghiệp, tổ chức chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm ban hành kèm Thông tư số 75/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2020.

Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

30-10-2020

Ngày 19/3, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 74/KH-BCĐ về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

30-10-2020

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 103/KH-BCĐATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2020

30-10-2020

Ngày 03/9, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 210/CV-BCĐ về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2020.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm

30-10-2020

Ngày 05/02, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 41/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm

14-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4255/UBND-KGVX về việc tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kế hoạch truyền thông về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019

12-08-2019

Ngày 09/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Kế hoạch số 181/KH-ATTP về truyền thông ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

12-08-2019

Ngày 29/7, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

12-08-2019

Ngày 05/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thông báo Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

22-04-2019

Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

26-03-2019

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về án toàn thực phẩm thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-01-2019

Ngày 24/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 324/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về án toàn thực phẩm thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

25-12-2018

Ngày 25/12, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 181/KH-BCĐ Về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2016/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018

22-12-2018

Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 2846/BCĐ-SYT về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2016/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

05-11-2018

Thực hiện theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 26 kết quả.