Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 103/KH-BCĐATTP về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.