Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định phê duyệt Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn