Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính về An toàn thực phẩm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, theo các mức phí về an toàn thực phẩm các doanh nghiệp, tổ chức chỉ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn thực phẩm ban hành kèm Thông tư số 75/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2020.

Cụ thể như sau:

- Đăng ký bản Công bố sản phẩm: 1.350.000đ/sản phẩm;

- Xác nhận nội dung quảng cáo: 990.000đ/sản phẩm;

- Chứng nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 22.250.000đ/lần/cơ sở.

Ngoài mức phí nêu trên, Doanh nghiệp không không phải nộp bất kỳ khoản phí nào khác. Trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ, nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ ông Nguyễn Hùng Long số điện thoại: 0912250527 (về chứng nhận GMP); ông Đỗ Hữu Tuấn, số điện thoại: 0903286446 (về đăng ký bản Công bố sản phẩm); bà Trần Việt Nga, số điện thoại: 0983334588 (về xác nhận nội dung quảng cáo) hoặc truy cập vào website: https://nghidinh15.vfa.gov.vn (mục “Liên hệ” theo các số điện thoại có trên trang để được hỗ trợ kịp thời).

Tại các địa phương, đề nghị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố để được hướng dẫn.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.


vfa.gov.vn