Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 111/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Xem chi tiết Công văn số 111/UBND-KGVX tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn