Truy cập nội dung luôn

Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Ngày 28/7, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

 

Theo đó, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm chủ động công tác phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ điều kiện thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (nay là Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai) tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình thức, lãng phí; chỉ đạo việc củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, trong đó tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ; bố trí ngân sách địa phương, Quỹ Phòng chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác đảm bảo chế độ chính sách, trang thiết bị cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại các địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai theo quy định; tiếp nhận và triển khai cấp phát bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung kích do cơ quan cấp trên ban hành; tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan xây dựng các mô hình điểm Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và chỉ đạo triển khai nhân rộng...

Chi tiết xem file đính kèm.

Thanh Thủy (biên tập)
thainguyen.gov.vn

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH

Địa chỉ: Số 11A, Ngõ 566, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoai: 0208.3.737.113 - Fax: 0208.3.851.318 - Email: phongchongthientaithainguyen@gmail.com

Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Giấy phép số 111/GP-TTĐT, do Cục quản lý PTTH và TTĐT, Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 27/05/2010

Tổng Biên tập: Tạ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên

Bản quyền (C) 2009-2010 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ghi rõ nguồn "thainguyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này