Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
2 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
3 1307/QĐ-UBND Phê duyệt 118 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Lê Quang Tiến
4 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
5 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
6 08/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
7 07/2022/ NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
8 06/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quan lý; công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
9 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên; học sinh tham gia đội tuyển, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
10 04/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
11 03/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
12 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
13 1290/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên 14/06/2022 Trịnh Việt Hùng
14 1277/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Động Đạt để xây dựng trường mầm non tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 13/06/2022 Lê Quang Tiến
15 1271/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình 13/06/2022 Lê Quang Tiến
16 1247/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Động Đạt để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
17 1241/QĐ-UBND Về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
18 1240/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
19 1237/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Công thương) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
20 1234/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Khoa học và Công nghệ) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng