Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1230/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
2 1223/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 08/06/2022 Lê Quang Tiến
3 1219/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3446/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
4 1218/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1217/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
6 1214/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão công trình hồ Núi Cốc 07/06/2022 Đặng Xuân Trường
7 1212/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO, để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang – thành phố Thái Nguyên (đợt 3) 07/06/2022 Lê Quang Tiến
8 1186/QĐ-UBND Về việc giao đất Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2) 03/06/2022 Lê Quang Tiến
9 11/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
10 10/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
11 1178/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) 02/06/2022 Lê Quang Tiến
12 1163/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Liên danh Quốc tế Xanh - HAVICO để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình (đợt 1) 31/05/2022 Lê Quang Tiến
13 1165/QĐ-UBND Phê duyệt 27 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
14 1156/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
15 923/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công 29/05/2022 Trịnh Việt Hùng
16 1123/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên (đợt 4) 26/05/2022 Lê Quang Tiến
17 1120/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 26/05/2022 Lê Quang Tiến
18 1088/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng
19 1087/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái 20/05/2022 Lê Quang Tiến
20 09/2022QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng