Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 809/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn 18/04/2022 Lê Quang Tiến
2 795/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bách Quang 15/04/2022 Trịnh Việt Hùng
3 794/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) 15/04/2022 Trịnh Việt Hùng
4 793/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 15/04/2022 Lê Quang Tiến
5 792/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên 15/04/2022 Lê Quang Tiến
6 776/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy 14/04/2022 Lê Quang Tiến
7 775/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1 14/04/2022 Lê Quang Tiến
8 773/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 14/04/2022 Lê Quang Tiến
9 766/QĐ-UBND Về việc gia hạn cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình 13/04/2022 Lê Quang Tiến
10 762/QĐ-UBND Về việc giao đất cho giao đất cho Giáo họ Tân Cường 2 để thực hiện xây dựng Nhà thờ Giáo họ Tân Cường 2, xã Phú Cường, huyện Đại Từ 12/04/2022 Lê Quang Tiến
11 761/QĐ-UBND Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Tín Phát thuê đất bổ sung, để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở, gara và cửa hàng bán phụ tùng ô tô xe máy, tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên 12/04/2022 Lê Quang Tiến
12 08/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2022 12/04/2022 Phạm Hoàng Sơn
13 747/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thái Nguyên 08/04/2022 Lê Quang Tiến
14 746/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên 08/04/2022 Lê Quang Tiến
15 743/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức 08/04/2022 Trịnh Việt Hùng
16 741/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng 08/04/2022 Lê Quang Tiến
17 731/QĐ-UBND Phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật và mức giá dự toán của tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Thái Nguyên năm 2022 08/04/2022 Trịnh Việt Hùng
18 708/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái 04/04/2022 Lê Quang Tiến
19 05/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025 04/04/2022 Dương Văn Lượng
20 678/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Dinh 01/04/2022 Trịnh Việt Hùng