Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 843/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị nhà phố Việt cũ) 21/04/2022 Trịnh Việt Hùng
2 842/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên 21/04/2022 Trịnh Việt Hùng
3 841/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 12 21/04/2022 Trịnh Việt Hùng
4 838/QĐ-UBND Thành lập Đoàn Kiểm tra và Tổ Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022 21/04/2022 Lê Quang Tiến
5 837/QĐ-UBND Phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 21/04/2022 Lê Quang Tiến
6 834/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 20/04/2022 Lê Quang Tiến
7 08/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2026 19/04/2022 Trịnh Việt Hùng
8 07/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2026 19/04/2022 Trịnh Việt Hùng
9 06/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19/04/2022 Trịnh Việt Hùng
10 809/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn 18/04/2022 Lê Quang Tiến
11 795/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bách Quang 15/04/2022 Trịnh Việt Hùng
12 794/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) 15/04/2022 Trịnh Việt Hùng
13 793/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 15/04/2022 Lê Quang Tiến
14 792/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên 15/04/2022 Lê Quang Tiến
15 776/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 6 thuộc đô thị mới Điềm Thụy 14/04/2022 Lê Quang Tiến
16 775/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1 14/04/2022 Lê Quang Tiến
17 773/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 14/04/2022 Lê Quang Tiến
18 766/QĐ-UBND Về việc gia hạn cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình 13/04/2022 Lê Quang Tiến
19 762/QĐ-UBND Về việc giao đất cho giao đất cho Giáo họ Tân Cường 2 để thực hiện xây dựng Nhà thờ Giáo họ Tân Cường 2, xã Phú Cường, huyện Đại Từ 12/04/2022 Lê Quang Tiến
20 761/QĐ-UBND Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Tín Phát thuê đất bổ sung, để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở, gara và cửa hàng bán phụ tùng ô tô xe máy, tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên 12/04/2022 Lê Quang Tiến