Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 613/QĐ-UBND Về việc cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Võ Nhai thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cây Bòng tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (đợt 1) 28/03/2022 Lê Quang Tiến
2 579/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Hà, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên 24/03/2022 Trịnh Việt Hùng
3 574/QĐ-UBND Về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012 ngày 13/02/2015, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án Tổ hợp chợ truyền thống, trung tâm thương mại dịch vụ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên 24/03/2022 Trịnh Việt Hùng
4 565/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình 24/03/2022 Lê Quang Tiến
5 535/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên 18/03/2022 Lê Quang Tiến
6 532/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Thương mại và sản xuất CACO3 Quang Sơn thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quang Sơn 1 (Khu A) tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ (đợt 1) 18/03/2022 Lê Quang Tiến
7 510/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021 16/03/2022 Lê Quang Tiến
8 496/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Cầu Đa Phúc để thực hiện Dự án dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên (đợt 3) 15/03/2022 Lê Quang Tiến
9 475/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công - Khu A 14/03/2022 Lê Quang Tiến
10 473/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Đoàn An dưỡng 16 – Cục Chính trị - Quân khu I giao cho UBND huyện Đại Từ quản lý theo quy hoạch 14/03/2022 Lê Quang Tiến
11 472/QĐ-UBND Về việc gia hạn cho Công ty Cổ phần Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên thuê đất, để sử dụng vào mục đích khu văn phòng Công ty, công trình phụ trợ, tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên 14/03/2022 Lê Quang Tiến
12 470/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường thuê đất để sử dụng vào mục đích khai đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (đợt 1) 14/03/2022 Lê Quang Tiến
13 468/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho Công ty Cổ phần BCD Group, để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Khu đô thị 1D, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 14/03/2022 Lê Quang Tiến
14 467/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất cho Công ty Cổ phần BCD Group, để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Khu đô thị 1C, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 14/03/2022 Lê Quang Tiến
15 463/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHh Hằng Ngọc Tú thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên (Đợt 1) 14/03/2022 Lê Quang Tiến
16 462/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Wood Panel Thăng Long thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ván công nghiệp Thăng Long tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (đợt 1) 14/03/2022 Lê Quang Tiến
17 460/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại và Xây dựng Long Thành để thực hiện Dự án Khu đô thị Z131 tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên (đợt 1) 14/03/2022 Lê Quang Tiến
18 418/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 08/03/2022 Lê Quang Tiến
19 417/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ 08/03/2022 Trịnh Việt Hùng
20 416/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình 08/03/2022 Trịnh Việt Hùng