Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1476/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/06/2022 Trịnh Việt Hùng
2 1444/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong) 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
3 1443/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Thành Nam 29/06/2022 Lê Quang Tiến
4 1442/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1441/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Sơn Duyên 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
6 1439/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công 29/06/2022 Lê Quang Tiến
7 1438/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 29/06/2022 Lê Quang Tiến
8 12/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
9 22/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2019 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 26/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
10 1382/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 24/06/2022 Lê Quang Tiến