Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1476/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/06/2022 Trịnh Việt Hùng
2 1444/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong) 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
3 1443/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Thành Nam 29/06/2022 Lê Quang Tiến
4 1442/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1441/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Sơn Duyên 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
6 1439/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công 29/06/2022 Lê Quang Tiến
7 1438/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 29/06/2022 Lê Quang Tiến
8 12/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
9 22/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2019 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 26/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
10 1382/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 24/06/2022 Lê Quang Tiến
11 2815/UBND-CNNXD Về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ 23/06/2022 Lê Quang Tiến
12 1354/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/06/2022 Lê Quang Tiến
13 1353/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 22/06/2022 Lê Quang Tiến
14 26/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
15 25/NQ-HĐND cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
16 24/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
17 23/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
18 21/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
19 20/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
20 2/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn