Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1353/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 22/06/2022 Lê Quang Tiến
2 20/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
3 1307/QĐ-UBND Phê duyệt 118 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Lê Quang Tiến
4 1290/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên 14/06/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1277/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Động Đạt để xây dựng trường mầm non tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 13/06/2022 Lê Quang Tiến
6 1271/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình 13/06/2022 Lê Quang Tiến
7 1247/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Động Đạt để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
8 1241/QĐ-UBND Về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
9 1240/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
10 1237/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Công thương) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
11 1234/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Khoa học và Công nghệ) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
12 1230/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
13 1223/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 08/06/2022 Lê Quang Tiến
14 1219/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3446/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
15 1218/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
16 1217/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
17 1214/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão công trình hồ Núi Cốc 07/06/2022 Đặng Xuân Trường
18 1212/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO, để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang – thành phố Thái Nguyên (đợt 3) 07/06/2022 Lê Quang Tiến
19 1186/QĐ-UBND Về việc giao đất Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2) 03/06/2022 Lê Quang Tiến
20 11/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
21 10/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
22 1178/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) 02/06/2022 Lê Quang Tiến
23 1163/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Liên danh Quốc tế Xanh - HAVICO để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình (đợt 1) 31/05/2022 Lê Quang Tiến
24 1165/QĐ-UBND Phê duyệt 27 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
25 1156/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
26 923/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công 29/05/2022 Trịnh Việt Hùng
27 1123/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên (đợt 4) 26/05/2022 Lê Quang Tiến
28 1120/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 26/05/2022 Lê Quang Tiến
29 1088/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng
30 1087/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái 20/05/2022 Lê Quang Tiến
31 09/2022QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng
32 1075/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Lê Quang Tiến
33 1062/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bách Quang 18/05/2022 Lê Quang Tiến
34 1062/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bách Quang 18/05/2022 Lê Quang Tiến
35 10/NQ-HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Đồng Hỷ năm 2022 17/05/2022 Phạm Quang Linh
36 06/2022/NQ-HĐND Phê duyệt chủ tưởng đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp 17/05/2022 Phạm Quang Linh
37 05/2022/NQ-HĐND Phê duyệt chủ tưởng đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông 17/05/2022 Phạm Quang Linh
38 02/2022/NQ-HĐND Thông qua đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 17/05/2022 Phạm Quang Linh
39 1055/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. 16/05/2022 Lê Quang Tiến
40 1053/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 16/05/2022 Lê Quang Tiến
41 1034/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
42 1033/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò 13/05/2022 Lê Quang Tiến
43 1032/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bá Xuyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
44 1015/QĐ-UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 11/05/2022 Lê Quang Tiến
45 1013/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS Việt Ấn xã Na Mao, huyện Đại Từ để sử dụng vào mục đích: xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng tại xã Na Mao, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
46 1012/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chùa Minh Sơn, để thực hiện mở rộng Chùa Minh Sơn, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
47 1011/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công 11/05/2022 Lê Quang Tiến
48 1010/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Báo Sài Gòn Giải phóng tự nguyện trả lại đất, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch 11/05/2022 Lê Quang Tiến
49 1009/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, gia hạn cho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển nông thôn Miền Núi thuê đất, để khai thác mỏ đá vôi Trúc Mai làm vật liệu xây dựng thông thường và xây dựng công trình phụ trợ, tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 11/05/2022 Lê Quang Tiến
50 1008/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến