Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1476/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/06/2022 Trịnh Việt Hùng
2 1444/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong) 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
3 1443/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Thành Nam 29/06/2022 Lê Quang Tiến
4 1442/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
5 1441/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Sơn Duyên 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
6 1439/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công 29/06/2022 Lê Quang Tiến
7 1438/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 29/06/2022 Lê Quang Tiến
8 12/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ 29/06/2022 Trịnh Việt Hùng
9 22/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2019 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 26/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
10 1382/QĐ-UBND Về việc đính chính nội dung Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 24/06/2022 Lê Quang Tiến
11 2815/UBND-CNNXD Về việc chấp thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ 23/06/2022 Lê Quang Tiến
12 1354/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/06/2022 Lê Quang Tiến
13 1353/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH KTCB khoáng sản Núi Pháo thuê đất, để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ (vùng đệm) tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 22/06/2022 Lê Quang Tiến
14 26/NQ-HĐND Về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
15 25/NQ-HĐND cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
16 24/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
17 23/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
18 21/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
19 20/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
20 2/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
21 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
22 18/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
23 1307/QĐ-UBND Phê duyệt 118 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Lê Quang Tiến
24 10/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
25 09/2022/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
26 08/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
27 07/2022/ NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
28 06/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quan lý; công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
29 05/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên; học sinh tham gia đội tuyển, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
30 04/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
31 03/202/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
32 01/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16/06/2022 Phạm Hoàng Sơn
33 1290/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên 14/06/2022 Trịnh Việt Hùng
34 1277/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Động Đạt để xây dựng trường mầm non tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 13/06/2022 Lê Quang Tiến
35 1271/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình 13/06/2022 Lê Quang Tiến
36 1247/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Động Đạt để xây dựng trụ sở làm việc tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
37 1241/QĐ-UBND Về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
38 1240/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
39 1237/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Công thương) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
40 1234/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (Sở Khoa học và Công nghệ) 09/06/2022 Trịnh Việt Hùng
41 1230/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 09/06/2022 Lê Quang Tiến
42 1223/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 08/06/2022 Lê Quang Tiến
43 1219/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3446/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
44 1218/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
45 1217/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài 07/06/2022 Trịnh Việt Hùng
46 1214/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão công trình hồ Núi Cốc 07/06/2022 Đặng Xuân Trường
47 1212/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn DANKO, để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang – thành phố Thái Nguyên (đợt 3) 07/06/2022 Lê Quang Tiến
48 1186/QĐ-UBND Về việc giao đất Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO để thực hiện dự án Khu nhà ở Bách Quang tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (đợt 2) 03/06/2022 Lê Quang Tiến
49 11/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
50 10/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/06/2022 Lê Quang Tiến
51 1178/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) 02/06/2022 Lê Quang Tiến
52 1163/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Liên danh Quốc tế Xanh - HAVICO để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình (đợt 1) 31/05/2022 Lê Quang Tiến
53 1165/QĐ-UBND Phê duyệt 27 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
54 1156/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 30/05/2022 Lê Quang Tiến
55 923/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công 29/05/2022 Trịnh Việt Hùng
56 1123/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu đô thị Yên Bình tại phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên (đợt 4) 26/05/2022 Lê Quang Tiến
57 1120/QĐ-UBND Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 26/05/2022 Lê Quang Tiến
58 1088/QĐ-UBND Về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng
59 1087/QĐ-UBND Về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái 20/05/2022 Lê Quang Tiến
60 09/2022QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20/05/2022 Trịnh Việt Hùng
61 1075/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên 19/05/2022 Lê Quang Tiến
62 1062/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bách Quang 18/05/2022 Lê Quang Tiến
63 1062/QĐ-UBND Phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bách Quang 18/05/2022 Lê Quang Tiến
64 10/NQ-HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Đồng Hỷ năm 2022 17/05/2022 Phạm Quang Linh
65 06/2022/NQ-HĐND Phê duyệt chủ tưởng đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp 17/05/2022 Phạm Quang Linh
66 05/2022/NQ-HĐND Phê duyệt chủ tưởng đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông 17/05/2022 Phạm Quang Linh
67 02/2022/NQ-HĐND Thông qua đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 17/05/2022 Phạm Quang Linh
68 1055/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. 16/05/2022 Lê Quang Tiến
69 1053/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên 16/05/2022 Lê Quang Tiến
70 1034/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
71 1033/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò 13/05/2022 Lê Quang Tiến
72 1032/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bá Xuyên 13/05/2022 Trịnh Việt Hùng
73 1015/QĐ-UBND Về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên 11/05/2022 Lê Quang Tiến
74 1013/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS Việt Ấn xã Na Mao, huyện Đại Từ để sử dụng vào mục đích: xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng tại xã Na Mao, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến
75 1012/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Chùa Minh Sơn, để thực hiện mở rộng Chùa Minh Sơn, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ 11/05/2022 Lê Quang Tiến