Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 117/BC-UBND công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022.
Xem chi tiết Báo cáo số 117/BC-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn