Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là bộ chỉ số đo lường và đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam dựa vào cảm nhận và trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả Chỉ số PAPI là nguồn dữ liệu giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để phục vụ người dân tốt hơn.

Kết quả khảo sát năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đạt 43,20 điểm, giảm 2,48 điểm so với năm 2018, nằm trong nhóm trung bình thấp. So với năm 2018, có 7/8 trục nội dung đều giảm từ 0,1 - 0,95 điểm; nội dung công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân đứng tốp 10 tỉnh, thành; các nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công nằm trong số những tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất; về nội dung Quản trị môi trường tỉnh Thái Nguyên là tỉnh đạt điểm thấp nhất (xếp thứ 63/63 tỉnh, thành).

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại và cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung triển khai thực hiện đối với các nội dung như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Chi tiết Kế hoạch mời xem tại file đính kèm

 

Thainguyen.gov.vn

Phong DV HCC