Truy cập nội dung luôn

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025
Xem chi tiết Quyết định số 884/QĐ-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn