Truy cập nội dung luôn

Triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2709/UBND-CNNXD về việc triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xem chi tiết Công văn số 2709/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn