Truy cập nội dung luôn

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: Tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 21/5, Hội Hữu nghị VIệt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 12). Tham dự tại Hội nghị có lãnh đạo Sở Ngoại vụ; các thành viên trực thuộc Hội; 6 huyện, thành phố và hơn 60 hội viên tham gia tập huấn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn quán triệt Chỉ thị số 12

Hội nghị tập huấn quán triệt Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm quán triệt sâu sắc nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tới các hội viên của Hội. Từ đó nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, kiến thức trong hoạt động đối ngoại để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, gắn chặt hơn tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân…

Hội nghị tập huấn quán triệt được tổ chức trong thời gian 01 ngày. Tại Hội nghị, hội viên được các giảng viên quán triệt phổ biến về nội dung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện; mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào và các nước Mỹ, Trung Quốc, Campu chia. Cùng với đó là một số nội dung thời sự nóng trong nước và quốc tế, nhất là thời sự chính sự Nga - Ucraina…

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn