Truy cập nội dung luôn

Quân khu 1: Tạo chuyển biến toàn diện công tác hậu cần

29-07-2022 07:12

Ngày 28-7, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần (CTHC) quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 623). Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo Quân khu 1 trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Hội nghị đánh giá: 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 623 và Kết luận số 86-KL/QUTW ngày 25/10/2018 của Quân ủy Trung ương, về tăng cường lãnh đạo CTHC; cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân khu và từng đơn vị, qua đó tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt CTHC.

Nổi bật là: Phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, tổ chức thực hiện tốt các mặt CTHC, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước kế hoạch. Chỉ đạo bảo đảm hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh có nhiều đổi mới, sát thực tế; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả; phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đạt hiệu quả thiết thực...

Kết quả thực hiện Nghị quyết góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 1 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên về nhiệm vụ QS, QP và chỉ lệnh CTHC hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả CTHC với phương châm lấy bộ đội làm trung tâm, lấy sức khỏe bộ đội để đánh giá kết quả, chất lượng CTHC.

Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt tổ chức thực hiện CTHC của chỉ huy và cơ quan hậu cần các cấp. Đẩy mạnh tăng gia ở 3 cấp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện hậu cần và hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng ngành Hậu cần các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


baothainguyen.vn