Truy cập nội dung luôn

Thị xã Phổ Yên: Cơ bản hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

13-01-2022 08:47

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (từ năm 2018), đến nay, Công an TX. Phổ Yên đã hoàn thành thu thập thông tin dân cư, cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã số định danh cá nhân cho 179.395 nhân khẩu thường trú của 44.860 hộ (đạt trên 99%); gửi phiếu xác minh thông tin đối với 12.165 nhân khẩu tạm trú; nhận và trả 96.755 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử...
 

Công an phường Đồng Tiến (TX. Phổ Yên) hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khai báo thông tin lưu trú qua điện thoại thông minh.

Các thông tin về dân cư sau khi thu thập được kiểm tra, phúc tra, đối chiếu với hồ sơ quản lý cư trú của ngành Công an và giấy tờ công dân cung cấp, bảo đảm thông tin dân cư thu thập đúng, đủ.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, TX. Phổ Yên đã hỗ trợ 354,4 triệu đồng triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương huy động trên 300 lượt công an viên, 87 bảo vệ tổ dân phố trên địa bàn với hàng chục nghìn ngày công tham gia hỗ trợ lực lượng Công an thị xã trong trình thu thập, cập nhật, phúc tra, kiểm tra và làm sạch dữ liệu dân cư; tăng cường tuyên truyền đến người dân để nhận được sự ủng hộ, phối hợp trong quá trình thực hiện...

Việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần đơn giản hóa, số hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; số hóa trong công tác quản lý nhà nước về dân cư, mở ra cơ hội triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Hoàng Cường
baothainguyen.vn