Truy cập nội dung luôn

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Dấu ấn nổi bật trong năm đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-01-2022 12:41

Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bước vào thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp, chỉ đạo, điều hành các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định của pháp luật; có nhiều đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV

Thực hiện hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương

Với phương châm tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm và thành quả của các nhiệm kỳ HĐND trước, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ họp. Công tác tổ chức kỳ họp có những tiến bộ rõ nét về nội dung và cách thức, trong đó chú trọng nêu cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ; lựa chọn nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm để đưa ra các quyết định và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 106 nghị quyết để cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật. Các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm đã tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được Nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực như: Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo và người thuộc gia đình hộ nghèo; chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên cộng tác viên thú y cơ sở; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân… Nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển như: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Quang vinh 1, Cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn; Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc TX. Phổ Yên và thành lập TP. Phổ Yên… Hiệu quả việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân ổn định và phát triển. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và cao hơn so với bình quân chung cả nước; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng trưởng bứt phá.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp tại địa bàn thị xã Phổ Yên

Linh hoạt trong chỉ đạo điều hành

Theo đánh giá, các kỳ họp HĐND tỉnh đã được Chủ tọa điều hành linh hoạt; các dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ có sự thống nhất giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với cơ quan trình trước khi chuyển đến đại biểu nghiên cứu, biểu quyết. Vì vậy, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp được đại biểu đồng tình và đảm bảo chất lượng; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách để khai thác và phát huy tốt nguồn lực của địa phương, đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời chi tiết các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước, các chính sách, biện pháp có tính chất đặc thù, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khuyến khích khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là các nghị quyết mang tính cấp bách như: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án về chuyển đổi số; quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (Ảnh: Thanh Hiếu)

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng kỳ họp 

Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND đã tích cực đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, việc triển khai “họp không giấy” là một trong những dấu ấn đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng công khai đưa nghị quyết và các tài liệu khác của tất cả các kỳ họp lên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và môi trường internet, nhằm nắm bắt thông tin dư luận xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, chính sách của tỉnh, qua đó tăng tính công khai minh bạch, đưa các chính sách, cơ chế đến gần với người dân nhất. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Họp không giấy” phù hợp với xu hướng và yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số mà tỉnh Thái Nguyên đang triển khai, thực hiện; tạo lập môi trường, phong cách làm việc hiện đại, hiệu quả và tiện lợi hơn cho người dân.

Với mục tiêu xây dựng HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, trong thời gian tới HĐND sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026”.

Đức Cường (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Thái Nguyên)
thainguyen.gov.vn