Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô sử dụng đất: Hiện trạng sử dụng đất: Phần lớn là đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm) và đất ở nông thôn. Diện tích dự kiến thực hiện dự án khoảng: 55.600 m2.

Sơ bộ chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đầu tư: Với 22.528 m2 đất ở; 2.108 m2 đất công cộng; 4.478 m2 đất cây xanh; 293 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 26.193 m2 đất giao thông, taluy.  

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Đất ở, nhà ở liền kề; công trình thương mại dịch vụ; đường giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật; cây xanh, thể dục thể thao...

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Dự án sẽ hình thành các sản phẩm: Nhà ở liền kề, đất ở liền kề với tổng số 181 lô, diện tích là 22.128 m2. Trong đó: Xây nhà ở liền kề (xây thô hoàn thiện mặt ngoài): 77 lô, diện tích 9.390 m2; đất ở liền kề (đất nền): 104 lô, diện tích 13.138 m2.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 154,668 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 36 tháng kể từ ngày Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo ra một khu nhà ở văn minh theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Phú Lương phê duyệt. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng thị trấn Đu, huyện Phú Lương cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2022 - 2025.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn