Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thành Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thành Nam.

Theo đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cụ thể với các nội dung cơ bản sau:

Tên dự án: Khu đô thị Thành Nam.

Quy mô sử dụng đất: Với 376.745 m2. Trong đó: Chỉ tiêu sử dụng đất sau khi đầu tư như sau: Đất ở 168.820 m2; đất công cộng, dịch vụ thương mại 14.429 m2; đất giáo dục 13.379 m2; đất hạ tầng kĩ thuật 2.221 m2; đất xây xanh, mặt nước 43.194 m2; đất giao thông 134.702 m2       

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm: Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Đất ở biệt thự, đất ở liền kề; nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề; đất nhà ở xã hội, đất ở tái định cư; công trình thương mại dịch vụ; đường giao thông, cây xanh...; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và đất ở: Đất ở thương mại 908 lô, diện tích 123.517 m2. Trong đó: Xây nhà ở liền kề và biệt thự (xây thô hoàn thiện mặt ngoài): 279 lô, diện tích 35.810 m2; đất ở liền kề và biệt thự (đất nền): 629 lô, diện tích 87.707 m2; đất ở tái định cư: 153 lô, diện tích 14.098 m2.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 811,239 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Năm 2022 đến hết năm 2026.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu dự án: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các dự án đang triển khai xây dựng tạo ra một khu đô thị văn minh hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân; tăng quỹ đất nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Huy động, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là đô thị loại I, trung tâm đô thị của tỉnh, của vùng Trung du miền núi, phía Bắc.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn