Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Đồng Tiến (Khu số 1)

25-06-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Đồng Tiến (Khu số 1).

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài

10-06-2022

Ngày 07/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1217/QĐ-UBND thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000101 ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến chè của Công ty cổ phần Vạn Tài tại xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên.

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3446/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên

10-06-2022

Ngày 07/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1219/QĐ-UBND thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 3446/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Dư án xây dựng vùng chè công nghệ cao hướng hữu cơ kết hợp phát triển du lịch sinh thái Hoàng Nông tại xóm Đồng Khuôn, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ của Công ty Cổ phần Dreamfarm Việt Nam.

Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên

10-06-2022

Ngày 07/06/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư số 2723/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3647/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe, các dịch vụ công cộng và Trường mầm non quốc tế chất lượng cao Việt Cường của doanh nghiệp tư nhân Việt Cường (nay là Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường) .

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên

23-05-2022

Ngày 20/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000019 ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư số 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thương mại Hà Nội.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 3 tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ.

20-05-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 3 tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò

16-05-2022

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương và của tỉnh, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Phố Cò.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

16-05-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bá Xuyên

16-05-2022

Với mục tiêu sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bá Xuyên, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên.

09-05-2022

Với mục tiêu tăng quỹ nhà ở, đất ở, giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân; tăng quỹ đất nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông Công.

09-05-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công

05-05-2022

Với mục tiêu sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công

05-05-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã ký ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thành Nam

04-05-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thành Nam.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Bách Quang

18-04-2022

Với mục tiêu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không gian cảnh quan đẹp, hài hòa và thân thiện với môi trường. Đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 15/04/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Bách Quang

Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012 ngày 13/02/2015, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên

25-03-2022

Ngày 24/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000012 ngày 13/02/2015, Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 và Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện dự án Tổ hợp chợ truyền thống, trung tâm thương mại dịch vụ Gia Sàng tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Hưng Thái Nguyên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

10-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ).

10-03-2022

Với mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trấn Hương Sơn. Đồng thời, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ), thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ).

10-03-2022

Với mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trấn Hương Sơn. Đồng thời, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4120/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ), thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.

10-03-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.