Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

06-11-2021

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

03-11-2021

Ngày 16/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/CTĐT-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ

03-11-2021

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái, huyện Đại Từ

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

03-11-2021

Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Dinh tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

03-11-2021

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Dinh tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2

03-11-2021

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 46 of 46 kết quả.