Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 19: Huyện Võ Nhai

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 19: Huyện Võ Nhai

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Phát huy năng lực làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân, trong đó chú trọng là các chính sách đối với người dân tộc, tôn giáo, cải cách hành chính, giảm nghèo.

Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm. Tích cực tham mưu, đề xuất những ý kiến xây dựng chính sách đối với người dân tộc thiểu số, tôn giáo và Nhân dân góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp và văn minh.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xác định trong chương trình công tác của mình sẽ tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

Thực hiện tốt tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết; tích cực chất vấn tại các kỳ họp; tham gia giám sát của HĐND; quyết định các chính sách của tỉnh.

Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị huyện Võ Nhai trong sạch, vững mạnh gắn với củng cố các cơ sở Đảng yếu kém; tăng cường nắm tình hình cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường huy động các nguồn lực, đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển; thực hiện tốt Đề án phát triển nông, lâm nghiệp; du lịch huyện giai đoạn 2021 - 2025; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị để đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp thị trấn Đình Cả lên đô thị loại IV và thành lập đô thị La Hiên của huyện.

Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 88 của Quốc hội; chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; củng cố năng lực hệ thống y tế,  đảm bảo quốc phòng, an ninh; làm tốt việc tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động mình với những nội dung trọng tâm như sau:

Luôn tu dưỡng, học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu vận động gia đình, người thân và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm trái với đường lối chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu, chịu sự giám sát của Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

Thường xuyên tiếp xúc cử tri, để lắng nghe và phản ánh trung thực, khách quan các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời sẽ giám sát việc giải quyết của các cơ quan đó.

Bên cạnh đó, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và các địa phương; xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh.


thainguyen.gov.vn