Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 24: Huyện Phú Lương

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 24: Huyện Phú Lương

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khoá XIV tôi sẽ tận tâm, tận lực làm tròn vai trò, nhiệm vụ của một người đại biểu Nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao:

Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tham gia ý kiến tại các kỳ họp để bàn và quyết định các chủ trương, dự án, chương trình, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của đơn vị được phân công phụ trách nói riêng.

Thường xuyên tiếp xúc cử tri để lắng nghe và phản ánh trung thực, khách quan các ý kiến nghị, đề xuất của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời sẽ giám sát việc giải quyết của các cơ quan trên địa bàn. Báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc xem xét lại việc giải quyết trước đó, đồng thời giám sát việc giải quyết đơn thư của cử tri theo quy định pháp luật.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử.

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân như: Chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế, giáo dục.... đồng thời phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào nội dung các chương trình, nghị quyết của HĐND tỉnh; việc xây dựng hệ thống cơ chế chính sách của tỉnh, đặc biệt, là những cơ chế chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thường xuyên tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là những nội dung liên quan đến huyện Phú Lương; tích cực đóng góp ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.

Tích cực nghiên cứu đề xuất với HĐND xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng. Đồng thời, đề xuất các chương trình, giải pháp sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng Nhân dân như: Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân; giải quyết những điểm nóng, những bức xúc trong Nhân dân; việc thực hiện các chính sách xã hội như: Chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo…


thainguyen.gov.vn